Lĩnh vực hoạt động 01

VOSA cung cấp các dịch vụ kho bãi tai Qui Nhơn

VOSA cung cấp các dịch vụ kho bãi tại
Tại nơi Diện tích kho Bãi Container
Qui Nhơn 1.296 m2 8.600 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Lĩnh vực hoạt động
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com