Lĩnh vực hoạt động 01

VOSA cung cấp các dịch vụ tại Cái Lân - Quảng Ninh

VOSA cung cấp các dịch vụ tại
Tại nơi Diện tích kho Bãi Container
Cái Lân - Quảng Ninh 1.920 m2 16.817 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Lĩnh vực hoạt động
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com