Lĩnh vực hoạt động 01

VOSA cung cấp các dịch vụ tại Đoạn Xá - Hải Phòng

 VOSA cung cấp các dịch vụ tại

 Tại nơi

Diện tích kho 

Bãi Container

 Đoạn Xá -Hải Phòng

2.844 m2 

 19.549 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Lĩnh vực hoạt động
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com