Tin tức
Các tuyến đường cao tốc được quy hoạch và từng bước đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển của bất động sản khu vực này.
Chủ đầu tư Sunshine Group vừa tổ chức đêm tiệc lớn nhất từ trước đến nay để tri ân những khách hàng thân thiết.  

News
Contact Info

Add: 5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 84.28.54161820 / 54161821 / 54161822

Fax: 84.28.54161823 / 54161824

E-mail: vosagroup@vosagroup.com; commercial@vosagroup.com

Chairman : Pham Manh Cuong

E-mail : pmcuong@vosagroup.com

Tel : 84.28.54161820

Director General: Vu Xuan Trung

Tel: 84.28.54161820

E-mail: vxtrung@vosagroup.com

PARTNER

Address: Floor 5, Petroland Building - No. 12 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, HCMC. Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84 28) 54161820 | Fax: (84 28) 54161824
Email: vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com