Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016 - Ngày 25.01.2017 -9h30

1. Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 4 năm 2016 - Tải về    

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2016 - Tải về    

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com