Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/V VOSA KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY KPMG NĂM 2017

VOSA đã lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH KPMG V/v soát xét các Báo cáo tài chính ngày 20/06/2017  và Kiểm toán các Báo cáo tài chính ngày 31/12/2017  Tải về   

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com