Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN - Ngày 19.08.2016 11:20H

-  Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã kiểm toán - Tải về   

-  Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2016 đã kiểm toán - Tải về   

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com