Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017 - Ngày 30/03/2018

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Đã kiểm toán) Tải về             

- Báo cáo tài chính riêng năm 2017  (Đã kiểm toán)  Tải về

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com