Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT- Ngày 14.08.2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020   Tải về                       
Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020   Tải về
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com