Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016 - Ngày 25.10.2016 16:00

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 Tải về              
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2016 Tải về   
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com