Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2020 - Ngày 16.04.2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Tải về                   
Giải trình báo cáo tài chính quý I năm 2020  Tải về
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com