Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 - Ngày 15.10.2020

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 Tải về               
Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2020  Tải về
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com