Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 - Ngày 17.01.2020

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 Tải về                   
Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2019    Tải về
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com