Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ iV NĂM 2020 - Ngày 15.01.2021

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 Tải về             
Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2020  Tải về

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com