Thông tin cổ đông

Biên bản họp Ban Kiểm Soát bầu Ông Hoàng Việt làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com