Thông tin cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ: 546/2016/QĐST-KDTM NGÀY 03/06/2016 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM: Công nhận sự thỏa thuận của Manuchar HongKong Limited và Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com