Thông tin cổ đông

CÔNG BỐ V/v GIẢI TRÌNH CHẬM CBTT BẤT THƯỜNG 24h VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com