Thông tin cổ đông

CÔNG BỐ V/v KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CHI NHÁNH CTY KIỂM TOÁN KPMG NĂM 2016

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com