Thông tin cổ đông

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2016

 

- Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016

Tải về   

 

- Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2016

Tải về   
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com