Thông tin cổ đông

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KINH DOANH NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2014

VÀO NGÀY 14/03/2014 TẠI TP. ĐÀ LẠT

  VÀO NGÀY 14/03/2014 TẠI TP. ĐÀ LẠT

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com