Thông tin cổ đông

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

V/v Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Tải về   

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com