Thông tin cổ đông

Nghị Quyết và Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị về việc Bầu Chủ Tịch HĐQT và Giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công ty -- Ngày 27.06.209

STT     Nội dung                   
1

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc 

Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản  trị  

  Tải về      

2

Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị về việc Giao nhiệm vụ

Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công ty

Tải về
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com