Thông tin cổ đông

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Cty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) về việc thoái vốn của VOSA tại Cty CP Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSALAND) - Ngày 12.02.2018

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com