Thông tin cổ đông

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị và Quyết định Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm Tổng giám đốc - Ngày 03.07.2020

1 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về bổ nhiệm Tổng giám đốc Tải về
2 Quyết định Hội Đồng Quản Trị về bổ nhiệm Tổng giám đốc Tải về

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com