Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH VỚI CÔNG TY NYK LINE VIỆT NAM TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG GÓP VỐN CHO VOSA

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com