Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH GIỮA VOSA VÀ NYK LINE - NHẬT BẢN - Ngày 06.12.2016 -14H

Ký kết Hợp đồng thành lập Công ty liên doanh

 Ngày 02/12/2016, tại Tokyo, Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) và Công ty Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line - Nhật Bản) đã ký Hợp đồng thành lập Công ty liên doanh, với một số thông tin như sau:
 - Tên Việt Nam: Công ty TNHH NYK AUTO LOGISTICS (Việt Nam).
 - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: NYK AUTO LOGISTICS (Vietnam) Co., Ltd.
 -  Tên viết tắt: NALV.
-  Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH có hai thành viên trở lên.
 - Vốn điều lệ: 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ). Trong đó:
+  Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam góp 20% vốn điều lệ và Công ty NYK Line(Nhật Bản) góp 80% vốn điều lệ.
 

Hình ảnh Lễ ký kết hợp đồng thành lập liên doanh

 
 
 

Nguồn dẫn: http://www.nyk.com/english/release/4208/004550.html

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com