Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 VÀ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tải về   

Giấy đề nghị chuyển khoản - Tải về   

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com