Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017 -Ngày 24.01.2018

Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2017 Tải về   
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com