Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/V XIN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ TRONG BÁO CÁO KIỂM TOÁN

- Giải trình về ý kiến kiểm toán năm 2014 Tải về   
- Xác nhận về ý kiến kiểm toán của Cty Deloitte năm 2014 Tải về   
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com