Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ( Đã Kiểm toán)

 

 

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2015

Tải về   

 

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Tải về   
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com