Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/v BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ

1. Bổ nhiệm lại P.Tổng Giám Đốc Hoàng Hoa Phòng   Tải về   
2. Bổ nhiệm lại P.Tổng Giám Đốc Trịnh Vũ Khoa    Tải về   
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com