Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/v ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ CỔ PHIẾU CỦA VOSA

 1. Đăng ký và lưu ký cổ phiếu
 2. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
 3. Mẫu điều chỉnh thông tin Giấy CMND
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com