Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA VOSA TẠI CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM (VOSALAND) (Ngày 12/09/2016)

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com