Thông tin cổ đông

Thông báo V/v Chi trả cổ tức của năm 2017 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Ngày 07.08.2018

1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và phát hành cổ phiếu - Tải về
2. Giấy đề nghị chuyển khoản năm 2018 - Tải về

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com