Thông tin cổ đông

Thông báo V/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021- Ngày 15.03.201

- Ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHCĐ thường niên năm 2021- Tài về

- Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHCĐ thường niên năm 2021- Tài về

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com