Thông tin cổ đông

Thông báo kết quả đăng ký và nộp tiền đặt cọc tham gia mua đấu giá cổ phần theo lô tại CTCP BĐS Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA LAND) -Ngày 16.03.2018

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com