Thông tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 - Ngày 16.04.2020

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com