Thông tin cổ đông

Thư mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 - Ngày 05.04.2021

- Thư mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( Dự thảo ) - Tải về

- Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 - Tải về

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com