Thông tin cổ đông

VOSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Sáng ngày 04/06/2014, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014 tại Khách sạn Kim Đô, Số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014-2019) BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014-2019)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com