Chi nhánh và liên doanh

Vosa Đà Nẵng

Đại Lý Tàu Biển & Giao Nhận Quốc Tế
Thành lập năm 1975 - Là thành viên của các Hiệp hội:
- Hiệp hội hàng hải Quốc tế và baltic (BIMCO)
- Hiệp hội giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA)
- Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)
- Hiệp hội môi giới và Đại lý tàu Việt Nam(VISABA)
- Hiệp hội giao nhận vận tải Việt Nam (VIFFAS)
- Hiệp hội giao nhận hàng không (IATA)

 

 

Đại Lý & Môi Giới Thuê Tàu Biển
- Dịch vụ đại lý tàu biển
- Phục vụ thuyền viên và các dịch vụ hàng hải
- Cung ứng tàu biển, kiểm đếm và giám sát hàng hóa
- Môi giới thuê tàu vận chuyển hàng hóa
Giao nhận vận tải quốc tế
- Gửi hàng bằng đường biển & đường hàng không
- Vận tải nội địa, hàng dự án và hàng hóa cảnh Lào
- Dịch vụ thủ tục hải quan & giao nhận hàng tại nhà
- Kinh doanh kho bãi và dịch vụ Logistics
- Dịch vụ cân hàng bằng cân ôtô điện tử 60 tấn
Địa chỉ

:

 Số 52 Pasteur, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng,   Việt Nam

Điện thoại

:

84.511.3821161- 3891941

Fax

:

84.511.3822426- 3892899

Email

:

vosadanang@dng.vnn.vn; vosadanangffd@dng.vnn.vn

Giám đốc

:

Võ Nguyên Thủy

Điện thoại

:

84.511.382204

Di động

84.903508699

Email

:

vosadanangthuy@dng.vnn.vn

Phòng Đại lý & Môi Giới tàu biển

Điện thoại

84.511.3821161

HP

84.913404644

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Hạnh

Phòng Giao nhận vận tải Quốc tế

Điện thoại

84.511.3891941

HP

84.903508699

Liên hệ

Ông Võ Thanh Thủy

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Chi nhánh và liên doanh
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com