Chi nhánh và liên doanh

Vosa Hải Phòng

* THÔNG TIN :

Thành lập vào năm 1957 là công ty chi nhánh của VOSA

* CÁC DỊCH VỤ :

- Đại lý tàu biển (Dịch vụ cung ứng tàu biển)

- Đại lý vận tải (Giao nhận kho vận, Kho ngoại quan, Xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất

   vận tải đa phương thức, vận tải container bằng đường bộ)

- Môi giới và dịch vụ hàng hải

- Giao hàng rời, hàng Air, hàng LCL, hàng FCL

- Làm hàng khai thác Container chung chủ

- Dịch vụ thông quan, vận chuyển bốc xếp, đóng gói hàng hoá xuất nhập khẩu

- Làm đại lý cung cấp cho hai hãng tàu Container (Nam Sung Shipping Co., Ltd và SYMS)

* LIÊN HỆ :

Địa chỉ : 25 Điện Biên Phủ, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại : 84.313.551408/ 3551032/ 3551321/ 3855846/ 3551319
Fax : 84.313. 859915/ 3859842/ 3550864/ 3551131
Tlx : 311245 VOSA VT
Email : ops.dept@vosahp.com.vn
Q.Giám đốc : Nguyễn Hoài Linh
Điện thoại : 84.313.551408
Email :

linhvs@vosahp.com.vn

Phòng Đại Lý Thương Vụ
Điện thoại 84.313.551321/ 3551880
Fax :  84.313.551131
Email :  linhvs@vosahp.com.vn; ops.dept@vosahp.com.vn
Phòng Đại Lý Vận Tải
Điện thoại : 84.313.855846/ 3551319 
Fax :  84.313.550864/ 3859915
Email  trinh.hung@vosahp.com.vn; fwd.dept@vosahp.com.vn
Phòng Đại Lý Vận Tải tại Hà Nội
Điện thoại : 84.4.35770925/5770928 
Fax  84.4.35770923
Phòng Đại Lý NAM SUNG
Điện thoại : 84.313.686702/ 3686703/ 3551313
Fax  84.313.686704/ 3859842
Email

dmthang@vosahp.com.vn; tqhuu@vosahp.com.vn 

    namsung-haiphong@vosahp.com.vn
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Chi nhánh và liên doanh
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com