Chi nhánh và liên doanh

Vosa Nha Trang

* THÔNG TIN :

Thành lập vào năm 1980 là công tu chi nhánh của VOSA

* CÁC DỊCH VỤ :

Các hoạt động chính

- Đại lý tàu biển

- Môi giới & Các dịch vụ hàng hải

- Kiểm đếm hàng hóa

- Đại lý vận tải

- Hoạt động xuất nhập khẩu

 

 

* LIÊN HỆ :

Địa chỉ

:

Số 107 Nguyễn Thị Định, P. Phước Long, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại

:

84.258.3880959/ 3880969

Fax

:

84.258.3880979

Email

:

vosant@vosant.com.vn

Giám đốc

:

Ông Trần Nguyên Sáng

Điện thoại

:

84.258.3880959

Di dộng

:

84.913460620

Email      

:

tnsang.vosant@vosagroup.com

Phòng Đại lý tàu

Điện thoại

:

84.258.3880969

Email

:

agt.vosant@vosant.com.vn

Phòng Dịch vụ - Giao nhận

Điện thoại

:

84.258.3880969

Email

:

ser.vosant@vosant.com.vn

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Chi nhánh và liên doanh
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com