Chi nhánh và liên doanh

Samtra Sài Gòn

* THÔNG TIN :

Thành lập vào năm 1994 là công ty chi nhánh của VOSA

* CÁC DỊCH VỤ :

 

-  Đại lý tàu biển, đại lý vận tải

-  Dịch vụ hàng hải

-  Vận tải đa phương thức quốc tế

-  Vận tải container và các loại hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy

-  Sản xuất các loại miếng đệm kỹ thuật

-  Sản xuất gia công và mua bán các loại bao bì

* LIÊN HỆ :

Địa chỉ

:

Số 75 Nguyễn Trường Tộ,P.12, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại

84.28.38255700 (3 lines) / 39401346 / 39401351

Fax

84.28.39401384 / 38261482 / 38266374

Email

agency@samtra.com.vn;samtra@samtra.com.vn

Giám đốc

:

Nguyễn Tân Thành

Điện thoại

84.28.39401351

Di động

84.903718257

Email

tanthanh@samtra.com.vn

Phòng Đại lý & Dịch vụ hàng hải  

Điện thoại

:

84.28.39401372

Di động

84.903805483

Email

agency@samtra.com.vn

Phòng Đại lý vận tải

Điện thoại

84.28.38255748 ext. 104

Di động

84.908353953

Email

samtra@samtra.com.vn

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Chi nhánh và liên doanh
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com