Hỗ trợ khách hàng

Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Namsung

Bảng giá niêm yết của Đại lý Hãng tàu Namsung - VITAMS TP.Hồ Chí Minh
- Bảng niêm yết giá - Tải về
- Công văn 211/VTM gửi Cục Hàng hải Việt Nam về Niêm yết giá - Tải về
Bảng giá niêm yết của Đại lý Hãng tàu Namsung - VOSA Hải Phòng
- Công văn 06/VSHP gửi Cục Hàng hải Việt Nam về Niêm yết giá - Tải về
 Print page  Save to file  Send to friend
Customer Support
Contact Info

Add: 5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 84.28.54161820 / 54161821 / 54161822

Fax: 84.28.54161823 / 54161824

E-mail: vosagroup@vosagroup.com; commercial@vosagroup.com

Chairman : Pham Manh Cuong

E-mail : pmcuong@vosagroup.com

Tel : 84.28.54161820

Director General: Vu Xuan Trung

Tel: 84.28.54161820

E-mail: vxtrung@vosagroup.com

PARTNER

Address: Floor 5, Petroland Building - No. 12 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, HCMC. Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84 28) 54161820 | Fax: (84 28) 54161824
Email: vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com