Lĩnh vực hoạt động 01

Đại lý tàu

- Dịch vụ hàng hải cho các loại tàu bao gồm tàu dầu (cả ở cảng và ngoài khơi)

- Xếp dỡ, xếp công, kiểm đếm và kiểm định

- Theo xếp tàu bị nạn trên biển

- Giải quyết khiếu nại

- Thay đổi thuyền viên, hồi hương

- Cung cấp nguyên liệu và thực phẩm

- Làm thủ tục cho tàu quá cảng sông Mekông-PhnomPenh-Campuchia

Email : vosagroup@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Lĩnh vực hoạt động
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com