Lĩnh vực hoạt động 01

Đại lý vận tải

- Đại lý vận tải biển và hàng không

- Thủ tục hải quan

- Hàng hóa dự án

- Dịch vụ trọn gón

- Vận tải nội địa

- Gom hàng và lưu kho

Email: vosagroup@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Lĩnh vực hoạt động
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com