Lĩnh vực hoạt động 01
VOSA provides warehouse services at : Location Warehouse Area Container Yard District 7, HCMC 1,852 sq.m 8,000 sqm                  
VOSA cung cấp các dịch vụ kho bãi Tại nơi Diện tích kho Bãi Container Đà Nẵng   5.849 m2    
VOSA cung cấp các dịch vụ kho bãi tại Tại nơi Diện tích kho Bãi Container Qui Nhơn 1.296 m2 8.600 m2                  
VOSA cung cấp các dịch vụ tại Tại nơi Diện tích kho Bãi Container Cái Lân - Quảng Ninh 1.920 m2 16.817 m2                  
 VOSA cung cấp các dịch vụ tại  Tại nơi Diện tích kho  Bãi Container  Đoạn Xá -Hải Phòng 2.844 m2   19.549 m2                    

Lĩnh vực hoạt động
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com