Lĩnh vực hoạt động 01

Logistics

VOSA không chỉ cung cấp các dịch vụ vận tải đường bộ, đường biển, hàng không mà còn thu xếp nhanh chóng những dịch vụ về logistics của khách hàng, lưu kho và gom hàng

 

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Lĩnh vực hoạt động
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com