VOSA CORPORATION | Branches & Joint Venture
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Branches & Joint Venture
 Branches
VOSA QUANG NINH

Add

:  

70 Le Thanh Ton Str., HaLong City, QuangNinh Pro., Vietnam

Tel

:

84.33.3826245

Fax

:

84.33.3827267

E-mail

:

tvkvosaqn@hn.vnn.vn                                                                            

Director : Trinh Vu Khoa
Mobile : 84.903409106

 

VOSA HAI PHONG

Add       
25 Dien Bien Phu Str., Hai Phong City, Vietnam.
Tel : 84.313. 551408/ 3551032/ 3551321/ 3855846/ 3551319
Fax : 84.313. 859915/ 3859842/ 3550864/ 3551131
E-mail  : ops.dept@vosahp.com.vn
Director : Le Thanh Hai

 

VOSA HA NOI

Add      


Ocean Park Building, Rm. 707, 7th. Floor,
No. 1 Dao Duy Anh Str., Dong Da Dist., HaNoi, Vietnam.

Tel

:

84.24.35770791 /2 /3

Fax

:

84.24.35770790

E-mail

:

hoanvq@vosahanoi.vn

Director : Vu Quoc Hoan
Mobile : 84.909389375

 

VOSA BEN THUY

Add

86 Nguyen Thi Minh Khai Str., Vinh City, Nghe An Pro., VietNam

Tel

:

84.38.3844932

Fax

:  

84.38.3843494

Email :

vosabenthuy@gmail.com; vosa.bt@dng.vnn.vn

Director : Nguyen Huu Quy
Mobile : 84.913272811

 

 

VOSA DA NANG

Add


52 Pasteur St., Hai Chau Dist, Da Nang City, Vietnam

Tel

:

84.511.3821161/3891941

Fax

:

84.511.3822426/3892899

E-mail

:

vosadanang@dng.vnn.vn or vosadanangffd@dng.vnn.vn

Director : Nguyen Van Van
Mobile : 84.913404638

 

 Joint Venture
Yusen Logistics (VN) Co.,Ltd

Add

: HITC Building, Room 805, 239 Xuan Thuy Str., Ha Noi City, Viet Nam

Tel

: 84.4.37684641

Fax 

: 84.4.37684642

 

 

VOSA LAND CORPORATION

Add      :     5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Str., Tan Phu Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : 84.8.39140425
Fax : 84.8.39153196
E-mail : vosaland@vosaland.com

 

5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN