VOSA CORPORATION | Thông tin đầu tư | Báo cáo tài chính**Financial Reports |
slide homeslide home
  Việt nam English
  Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ Sơ đồ website
 

    Báo cáo quản trị
    Thông báo
    Báo cáo tài chính
    Báo Cáo Thường Niên
    Điều lệ Công ty
 
Bảng niêm yết giá cước vận tải và phụ thu

Bảng giá của Đại lý hãng tàu Sinotrans

Bảng giá của Đại lý hãng tàu Namsung

Công đoàn

Hoạt động công đoàn

Thông tin đầu tư
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Thông Báo
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014
» THÔNG BÁO V/v BÁN PHẦN VỐN GÓP CỦA VOSA VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH
Hổ trợ khách hàng
» Thông tin cảng
» Văn bản pháp luật
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
» Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Sinotrans Container Lines
» Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Namsung
» Báo cáo quản trị Công ty
Đầu tư
» Kho bãi
» Liên doanh
» Bất động sản
» Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Sinotrans Container Lines
» Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Namsung
» Báo cáo quản trị Công ty
Liên kết
Logo
  Thông tin đầu tư »Báo cáo tài chính

  Ngày     

Tóm tắt nội dung
24/10/2017

- Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2017 Tải về

- Giải trình chênh lệch BCTC Riêng quý 3 năm 2017 Tải về

24/10/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 Tải về             

- Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017 Tải về

18/08/2017 - Giải trình BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 kiểm toán  Tải về
18/08/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017  kiểm toán- Tải về

- Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017 kiểm toán - Tải về

26/07/2017

- Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 2 năm 2017 Tải về

- Giải trình chênh lệch BCTC Riêng quý 2 năm 2017 Tải về

26/07/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 Tải về             

- Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017 Tải về

25/04/2017

- Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017 Tải về

- Giải trình chênh lệch BCTC Riêng quý 1 năm 2017 Tải về

25/04/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 Tải về             

- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2017 Tải về

10/04/2017 - Giải trình chênh lệch BCTC Riêng năm 2016 (Đã kiểm toán) Tải về
04/04/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Đã kiểm toán) Tải về             

- Báo cáo tài chính riêng năm 2016       (Đã kiểm toán) Tải về

25/01/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 -  Tải về 

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2016 -  Tải về

25/10/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 - Tải về

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2016 - Tải về
19/08/2016
- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016  kiểm toán- Tải về

- Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2016 kiểm toán - Tải về

26/07/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 - Tải về  

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2016 - Tải về

28/04/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 Tải về             

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2016 Tải về

30/03/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã kiểm toán) Tải về             

- Báo cáo tài chính riêng năm 2015       (Đã kiểm toán) Tải về

23/02/2016 - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 - Tải về 
30/01/2016 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Tải về 
29/01/2016 - Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2015 - Tải về
15/12/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Tải về         

- Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2015 - Tải về

12/11/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 - Tải về                      

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2015 - Tải về

10/05/2015 - Báo cáo thường niên năm 2014 - Tải về
07/05/2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 - Tải về                                  

(Đã được đăng báo Lao động ngày 08/05/2015)
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 - Tải về     

15/05/2013 - Báo cáo thường niên năm 2013 - Tải về 
21/04/2013

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Đã kiểm toán) - Tải về                    

- Báo cáo tài chính riêng năm 2013 (Đã kiểm toán ) - Tải về

21/05/2013 - Báo cáo thường niên năm 2012 Tải về 
05/04/2013

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán) Tải về                      

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2012 (Đã kiểm toán) Tải về

08/05/2012 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã kiểm toán) Tải về 
 03/06/2011

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 ( Đã kiểm toán ) Tải về

- Báo cáo thường niên năm 2010  Tải về1

15/06/2010 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 ( Đã được kiểm toán )    Tải về
15/06/2009

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008  Tải về                                              

- Báo cáo thường niên năm 2008   Tải về   

 20/05/2009 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 ( Đã được kiểm toán ) Tải về
 13/05/2008 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007 ( Đã kiểm toán ) Tải về

 

 

 
Tin liên quan:
THÔNG BÁO V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông Nguyễn Thị Kim Nhung - Ngày 11-01-2018 [12.01.2018 10:33]
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÁI XE -Ngày 27.11.2017 [27.11.2017 16:13]
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ THANH TRANG - Ngày 10.11.2017 [10.11.2017 08:22]
THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 -Ngày 24.10.2017 [24.10.2017 10:03]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 - Ngày 24/10/2017 [24.10.2017 10:00]
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN : THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ - Ngày 1.09.2017 [01.09.2017 10:02]
Giải trình chênh lệch Báo Cáo Tài Chính sau soát xét 6 tháng đầu năm 2017 -Ngày 25.08.2017 [25.08.2017 15:05]
Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung - Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (MCK :VSA) - Ngày 23.08.2017 [23.08.2017 14:37]
THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2017 đã kiểm toán -Ngày 18.08.2017 [18.08.2017 10:52]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN - Ngày 18.08.2017 [18.08.2017 10:44]


 Bản để in  Lưu dạng file


Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Trang chủ  |   Giới thiệu   |   Tin tức   |    Sơ đồ website   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN